ABOUT

artist statement

“ACT LIKE A MONKEY AND GO BANANAS”

Visual artist Frank Willems was born and raised in the city of ’s-Hertogenbosch, The Netherlands. After traveling through Australia and Asia, he settled in Sweden for a couple of years, where he studied Shoe Design. This was the moment he came in touch with art and started experimenting with drawing and painting. Without money, but with the interest to create something new from something without value, he used waste material as base for his artworks; from shoeboxes to wooden doors. Currently he only works with (waste)wood. The combination of bright color use, crossed out texts and the raw surface make a unique expressive image.

He is inspired, how could it be otherwise, by life. Inspiration is plentiful but oftentimes comes from an unexpected source. It can originate from the way he gets up in the morning, or what he sees when he walks down the street. Personal experiences combined with news items often give a creative inspiration. News items that contain absurd improbabilities are extra interesting. Especially news about animals and the environment have oftentimes been the motivation to create an artwork. He keeps his eyes and ears open and continuously take notes in his digital notebook. Conversations he has with acquaintances and strangers, but also conversations between others, are a source of inspiration.

The returning ‘bakkes’ (mouth) and anatomy in his works represent life, freedom and equality. It does not matter who or what you are, it is about the story. His works do not offend someone easily, but instead affect and rejoice. The figures represent equality, but also help make serious topics lighter.
My texts are humorous and ambiguous. By crossing out words, the texts draw more attention and arouse curiosity. The combination of the figures and texts make the complete story.

Beeldend kunstenaar Frank Willems is geboren (1987) en getogen in ’s-Hertogenbosch. Na een rondreis door Australië en Azië, vestigde hij zich voor een aantal jaar in Zweden en volgde aldaar een studie Shoe Design. Dit was tevens het moment waarop hij in aanraking kwam met kunst en zelf begon te experimenteren met tekenen en schilderen. Zonder geld maar met de interesse om van iets zonder waarde wat nieuws te creëren, gebruikte hij afvalmateriaal als drager voor zijn artworks; van schoenendozen tot houten deuren. Momenteel werkt hij alleen met (afval)hout. De combinatie van het felle kleurgebruik, (doorgestreepte) teksten en de rauwe ondergrond zorgt voor een unieke expressieve verbeelding.

Inspiratie haalt hij, hoe kan het ook anders, uit het leven. Inspiratie is er in overvloed maar komt vaak uit onverwachte hoek. Het kan ontstaan uit de manier waarop hij uit bed stapt of wat hij om zich heen ziet wanneer hij op straat loopt. Persoonlijke ervaringen in combinatie met nieuwsberichten veroorzaken vaak een creatieve ingeving. Nieuwsberichten die absurde onwaarschijnlijkheden bevatten zijn extra interessant. Vooral nieuws over dieren en milieu is menigmaal aanleiding geweest om een artwork te maken. Hij houdt zijn ogen en oren altijd open en maakt continu aantekeningen in zijn digitale notitieboek. Gesprekken die hij voert met bekenden en onbekenden, maar ook gesprekken tussen anderen, zijn een bron van inspiratie.

De terugkerende ‘bakkes’, ofwel mond, en anatomie in zijn werk staan voor leven, vrijheid en gelijkheid. Het maakt niet uit wie of wat je bent, het gaat om het verhaal. Zijn werk beledigt niet snel iemand, maar emotioneert en verblijdt. De figuren staan voor gelijkheid, maar helpen ook om serieuze onderwerpen luchtiger te maken.
Zijn teksten zijn humoristisch en dubbelzinnig. Door het doorstrepen van woorden krijgt de tekst meer aandacht en wekt hij nieuwsgierigheid op. De combinatie van de figuren en de teksten maken het complete verhaal.

0

Start typing and press Enter to search